Prislista Augusti 2016

(SEK inkl. moms)


Fåglar

   
                      
                           
   
Svan
10 500
Kanadagås, Grågås
7 500
Tjädertupp
4 500
Häger, Storskarv, Havssula
4 000
Storskrak, Ejder
3 800
Duvhök, Vråk, Korp
3 500
Gråtrut, Gräsand, Fasan, Orre
3 300
Kattuggla, Hornuggla, Sparvhök
2 800
Sillgrissla, Knipa, Kricka, Sothöna
2 500
Strandskata, Ringduva, Fiskmås, Ripa
2 300
Rapphöna, Järpe
2 200
Tofsvipa, Morkulla
2 200
Gök, Nattskärra, Gröngöling
1 900
Större hackspett, Skata, Nötskrika
1 800
Strandpipare, Kärrsnäppa
1 700
Trast, Sidensvans
1 500
Småtättingar
1 300
 
 
För utfällda vingar eller spelställning tillkommer 20% på priset.

 


Däggdjur

   

                        

 

Rådjur 25 000
Lodjur, 18 - 20 kg 17 000
Bäver, 20 - kg 8 000 - 9 000
Bäver, 13 - 19 kg 7 500 - 8 000
Bäver, 10 - 12 kg 7 000 - 7 500
Räv, Grävling 6 800
Räv, Grävling (unge) 5 800 - 6 800
Hare 5 500
Mård 3 000
Igelkott 2 500
Mink, Iller 2 300
Ekorre, Hermelin 1 800
Småvessla, Sork 1 600
   
   
   
   
   
   
   
 

 


Huvudmontage

     
Älg med bog 12 000 - 15 000
 
Vildsvin med bog, 110 - 130 kg 8 000 - 10 000
Vildsvin med bog, 90 - 110 kg 7 000 - 8 000
Kronhjort med bog 8 500 - 12 000
Dovhjort med bog 6 500 - 8 000
Mufflon med bog 6 500 - 8 000
Rådjur med bog 4 800
Räv, Grävling, med bog 3 200
Tjäder, med bröst och stjärt 2 500
Gems med bog 5 000
Impala 6 500
Springbock 5 500
Red Hartebeest 8 500
Oryx 8 500
Blue Wildebeest 9 000
Black Wildebeest 8 500  
Nyala 8 000  
Bushbock 6 500  
Vårtsvin 7 500 - 8 000  
Stor Kudu 11 000  
Common Eland 14 500  
Buffel 15 000  
     
Priserna gäller standardbog vänster, höger och rakt fram.
Öppna gap ingår ej i priserna.

 
 

 

 


Hornmontage

   

 
Älg 2 300
Mufflon  1 900
Konhjort 1 900
Dovhjort 1 700
Rådjur 1 000
   
   
   
   

 
 
 

 


Skinnberedning

   
 

   
Kronhjort 1 500 - 2 500
Dovhjort 1 500 - 2 300
Fårskinn 1 500
Rådjur 1 500
Räv 1 500
Grävling 1 500
Bäver 900 - 1 700
Mård 900
Mink, Iller 900
   
   
   
   

 
Priserna gäller för skinn som är färdigprepparerade och skrapade.

Trofeéskinn

 

Vi flår, preparerar, saltar och garvar:  
Räv, Grävling 2 200
 
Bäver 2 200 - 3 200
Mård, Mink, Iller 1 300
   
   
Du flår och Vi preparerar, saltar och garvar:
   
Räv, Grävling 1 800
Bäver 1 500 - 2 700
Mård, Mink, Iller 1 000